GraafitSivukarttaFinnair-konserniIn EnglishPå svenska
Haku
LIIKETOIMINTAKATSAUSTILINPÄÄTÖSFINNAIR JA YHTEISKUNTAOSAKKEENOMISTAJATJohdantoAsiakkaammeHenkilöstömmeYmpäristöKestävä lomamatkailu

Tulosta sivu 

 

KESTÄVÄ KASVU ON KANNATTAVAA

Loistava historia ei automaattisesti takaa menestystä huomiselle. Finnairin on pystyttävä tänään ja tulevaisuudessa vastaamaan suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kehittyviin ja monimuotoisiin tarpeisiin. Se on mahdollista vain, jos toiminta on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyistä ja kannattavaa.

Yli 80 vuoden ajan Finnairin reittiverkosto on laajentunut sitä mukaa, kun suomalainen yhteiskunta ja liike-elämä ovat avautuneet maailmalle. Lähes 200 miljoonaa matkustajaa on vuosien saatossa lentänyt sinivalkoisin siivin.

Kattava reittiverkosto, tehokas kalusto ja osaava henkilöstö ovat myös tulevaisuuden toiminnan kulmakiviä. Kehityksen on kuitenkin tapahduttava sopusoinnussa ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Siksi Finnairin liiketoiminnan tavoitteena on kestävä, kannattava kasvu.

Lentoliikenne osa toimivaa yhteiskuntaa

Toimivat liikenneyhteydet ja palvelut ovat modernin länsimaisen yhteiskunnan perusedellytys. Finnair ja sen hyvin toimiva ja laaja reittiverkosto ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan rakenteita ja kilpailukykyä. Suorat yhteydet lähes 50 kohteeseen ulkomailla ja 16 kohteeseen kotimaassa sekä 60 lomaliikennekohdetta muodostavat poikkeuksellisen monipuolisen lentoreittiverkoston.

Lentoliikenne on Suomessa ainoa joukkoliikennemuoto, joka ei tarvitse veronmaksajien tukea. Sen sijaan Finnair rahoittaa merkittävän osan suomalaisen lentoliikenteen infrastruktuurista, ja tuottaa yhteiskunnalle taloudellisen voiton lisäksi verotuloja.

Finnair työllistää suoraan yli 9 000 ihmistä ja välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa. Nopeasti kasvava Aasian-liikenne on tuonut työtä tuhansille finnairilaisille.

Kilpailukyky kestävän kehityksen moottori

Vain taloudellisesti kilpailukykyisellä yrityksellä on edellytykset suoriutua yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Lentoliikenne on äärimmäisen kilpailtu ala, jossa toimintaedellytykset muuttuvat varsin nopeasti. Yllättävät ja ennakoimattomat tapahtumat voivat hetkessä syöstä koko toimialan uusien haasteiden äärelle.

Viime vuosien aikana Finnairissa on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä yhtiön elinkelpoisuuden säilyttämiseksi, jotta jatkossakin voidaan turvata kestävä kilpailukyky ja palvelun korkea laatu.

Vastuuntuntoisella kannattavuuden vaalimisella ja kestävällä kasvustrategialla on luotu taloudellista terveyttä, joka mahdollistaa investoinnit myös tulevaisuuteen. Kestävän kehityksen vaatimusten huomioiminen lentoliikenteessä ja matkailussa laajemminkin toimii Finnairissa päätöksentekoa ohjaavana periaatteena. Laajamittainen ympäristömyötäinen kalustouudistus alkoi vuonna 1999 ja jatkuu tällä erää ensi vuosikymmenelle.

Vastuullisuuteen ei ole oikotietä

Viime vuonna kymmenen vuotta täyttänyt Finnairin ja Unicefin välinen hyväntekeväisyysyhteistyö on osoitus Finnairin halusta olla vaikuttamassa konkreettisesti siellä, missä elämisen edellytykset eivät ole automaattisesti käden ulottuvilla.

Myös ympäristön kestävä hyvinvointi on Finnairille tärkeää. Finnair tukee Suomen luonnonsuojeluliiton vesiensuojeluhanketta, jolla pyritään ehkäisemään Itämeren rehevöitymistä vähentämällä kuormitusta Suomen rannikko- ja sisävesillä sekä jokiluonnossa. Vesiensuojeluhankkeen aikana tuotetaan myös opetuspaketti kouluja varten. Finnair ja Suomen luonnonsuojeluliitto haluavat, että miljoonat ihmiset voivat tulevaisuudessakin nauttia Itämeren alueen puhtaasta ja kauniista luonnosta.

Finnairin maine vastuullisena ja laadukkaana suomalaisena toimijana on vuosia kestäneen määrätietoisen työskentelyn tulosta. Menestyminen on haastavaa tasaisenkin kasvun aikana, saati viime vuosien kaltaisessa ulkoisten shokkien turbulenssissa.

Yhteiskuntavastuu on perusasenne ja tapa tehdä työtä. Finnair kantaa vastuunsa huomisesta ja kestävän kasvun tavoitteet ulottuvat myös omaa toimintaa laajemmalle ympäröivään yhteiskuntaan.